Welkom op woudenbeek.nl
Contact

Over ons


Mijn werk heeft altijd in het teken gestaan van liefde voor de natuur en het buitenleven. Opgegroeid op een van de oudste Biologisch-Dynamische tuinbouwbedrijven van Nederland, Sloterland, heb ik liefde voor de natuur met de paplepel ingegoten gekregen. Al vroeg was ik het liefst buiten en was klimmen in bomen het hutten bouwen mijn grootste plezier.
Ik had het geluk dat mijn ouders mij naar de Vrijeschool stuurden, die ik helemaal doorlopen heb. School was voor mij wel een 'beproeving' omdat ik veel liever buiten was, maar de manier van lesgeven maakte veel goed. Na mijn eindexamen HAVO was ik er nog niet uit wat voor vervolg opleiding ik wilde doen en besloot tot een jaar oriëntatie. Mijn vader werkte op dat moment (1982) op de Floriade en daar leerde ik Hans Horreus de Haas kennen die met een aantal mensen een reconstructie van een Bronstijd boerderij had gebouwd. Via hem kwam ik daar als vrijwilliger te werken en leerde ik de prehistorie kennen. Al snel besloot ik dat de Bosbouwschool in Velp voor mij de meest geschikte opleiding moest zijn en schreef me daar in. Bewust koos ik voor de middelbare stroming, om het meeste kans te hebben buiten aan het werk te komen in plaats van achter het bureau.
In de jaren daarna assisteerde ik regelmatig met prehistorisch werk in musea en hielp Anneke Boonstra bij de start van 'de Plak", wat nu het Eindhoven Museum is.
Na afronding van de Bosbouwschool Larenstein heb ik in 1987 besloten als zelfstandige in de bosbouw aan het werk te gaan en startte met firma Woud en Beek. De eerste jaren vooral met vel- en dunningswerk, maar al snel kwam de boomverzorging erbij. Na een klimcursus en de nodige ervaring met boom-klimmen heb ik mijn ervaring rijk kunnen uitbouwen door enkele jaren als zelfstandige bij Copijn boomchirurgen te werken.
Toen begin jaren '90 de bouw van Archeon begon, ben ik vanaf het begin betrokken geweest bij de bouw van de prehistorische huizen. We hebben daar met vallen en opstaan veel ervaring opgedaan met het snel bouwen van prehistorische reconstructies en hebben veel met diverse archeologen over de mogelijk- en onmogelijkheden gediscussieerd. Sinds die tijd werk ik op het Archeon voor onderhoud, nieuwbouw en inrichting van de prehistorische huizen en heb ik de verantwoording over de bomen op het terrein.
Naast de boomverzorging in particuliere tuinen en op verschillende landgoederen en het werk op Archeon kwam ook vraag naar de bouw van prehistorische en (vroeg) middeleeuwse op andere locaties. Samen met Arjen de Haas, die inmiddels de firma "het Gebint" opgericht had, bouwde ik in Natuurpark Lelystad de huizen van het "Swifterkamp", werkte mee aan het 2e vroeg-middeleeuwse huis op de Schothorst in Amersfoort, bouwde het Merovinische erf op "de Kaardebol" in Zutphen, het "Vuurhuis" op het buitencentrum van Den Haag in Wilhelminaoord, een "steentijd-publieksherinnering" in Delft, een vroeg-middeleeuwse boerderij in Brugge (B) en tal van kleinere objecten in musea.
De meeste bouwwerken maakten we onder tijds- en gelddruk met modern gereedschap, waarbij we steeds in het oog hielden dat de toegepaste constructies ook mogelijk waren met tijd-eigen gereedschap. Dat leverde natuurlijk interessante uitdagingen op. Om meer ervaring met steentijd gereedschap op te doen, besloot ik om mee te doen met een experimenteel leefproject met een aantal vrienden. De middensteentijd, als jager-verzamelaar, trok ons het meest aan. Na anderhalf jaar voorbereiding en de bouw van een kamp met meerdere hutten, gebouwd met midden-steentijd gereedschap, leefden we een aantal weken van wat we oogsten uit het bos en veld. Ook mijn vrouw en 2 (nog jonge) kinderen deden mee. Het was een goede ervaring en ik was aangenaam verrast hoe efficiënt de zelfgemaakte en eenvoudige stenen werktuigen functioneerden.
Recenter ben ik betrokken bij een project van de Universiteit van Leiden, onder leiding van Annelou van Gijn, in samenwerking met Diederik Pomstra van "Het-Stenen-Tijdperk" bij de reconstructie van een Vlaardingen-steentijdhuisje in het Horsterwold. Bij deze bouw wordt volledig met tijd-eigen gereedschap gewerkt en alles wordt volledig gedocumenteerd. Dit geeft nog veel meer inzicht en ervaring met het werken met stenen gereedschap en staaft het idee dat er hiermee heel veel mogelijk is.
Dankzij de inspirende collega’s die ik hierboven heb genoemd maar ook vele anderen heb is Woud en Beek tot bloei gekomen. Ik ervaar elk dag het plezier en voorrecht om dit fijne en boeiende werk te mogen doen.
Mocht u meer informatie willen over Woud en Beek en mijn werkzaamheden neem dan gerust contact met mij op!